Advokátní kancelář Pyšný, Weber & Partneři, v.o.s. Občanská 18, 710 00 Slezská Ostrava
tel.: 596 242 183-6, 596 242 232, 596 242 304
fax: 596 242 303
email: info@akvos.cz
ukázat na mapě          

  • Advokátní kancelář Pyšný, Weber & Partneři, v.o.s. byla založena v roce 1990 JUDr. Petrem Pyšným a Mgr. Tomášem Weberem a od počátku se téměř výlučně věnovala hospodářskému a následně obchodnímu právu. V současné době působí v kanceláři celkem 11 osob s právnickým vzděláním: 6 společníků, 1 spolupracující advokát a 4 advokátní koncipienti.
  • V roce 1996 přešla advokátní kancelář z právní formy sdružení bez právní subjektivity na právní formu veřejné obchodní společnosti.
  • Kancelář se specializuje na poskytování právní pomoci v oblasti obchodního práva, finančního, správního a municipálního práva, a to zejména na základě dlouhodobých smluv o poskytování právních služeb. Zastupuje subjekty působící převážně v oblastech veřejné správy různých stupňů, v oblasti potravinářství, stavebnictví, dopravy, financí, zdravotnictví, investiční výstavby, realitní činnosti, provádění veřejných dražeb, biotechnologií, zemědělství, opravárenství a službách.
  • Naši dlouholetí klienti zaujímají významné místo na daných trzích jak v regionu, tak mnozí z nich na území České republiky i Evropské unie.
  • Rozsah kvality, včasnost a rychlost poskytovaných právních služeb je dle našeho přesvědčení, garantován možností týmové spolupráce, zejména pak možností vytváření odborných týmů ad hoc, a to i za účasti externích spolupracovníků, což umožňuje vícestupňovou analýzu řešeného problému a vyhodnocení nejoptimálnějšího řešení problému, čímž se minimalizuje možnost přijetí chybného řešení, či chybných kroků při jeho nalézání.
  • Advokátní kancelář má sídlo ve Slezské Ostravě, Občanská 18 (ukázat na mapě), vzdálené cca tři minuty jízdy autem od centra Ostravy. Kancelář disponuje vlastními parkovacími plochami.
HAHUPQ