Advokátní kancelář Pyšný, Weber & Partneři, v.o.s. Občanská 18, 710 00 Slezská Ostrava
tel.: 596 242 183-6, 596 242 232, 596 242 304
fax: 596 242 303
email: info@akvos.cz
ukázat na mapě          

  • Advokátní kancelář byla založena v roce 1990 JUDr. Petrem Pyšným a Mgr. Tomášem Weberem a od počátku se výlučně věnovala hospodářskému a následně obchodnímu právu. Advokátní kancelář Pyšný, Weber & Partneři, v.o.s. má sídlo ve Slezské Ostravě, Občanská 18 vzdálené cca pět minut jízdy autem od centra Ostravy. Kancelář sídlí ve vlastní nemovitosti, kterou zakoupila v roce 1995 a jež byla zrekonstruována na kancelářské prostory. V roce 1996 přešla advokátní kancelář z právní formy sdružení bez právní subjektivity na právní formu veřejné obchodní společnosti.
  • Advokátní kancelář je schopna, s ohledem na téměř dvacetiletou právnickou praxi a rozsáhlé zkušenosti většiny advokátů, jakož i s ohledem na počet jejich členů s právnickým vzděláním, poskytnout komplexní právní a poradenské služby v oblasti obchodního práva (včetně fúzí společností, rozdělení společností, akvizic podniků a majetkových účastí), práva cenných papírů a kapitálových trhů, práva duševního vlastnictví a nekalé soutěže, převodů nemovitostí, konkurzu a vyrovnání (v roce 2000 byla zapsána do seznamu správců konkurzních podstat), rozhodčího řízení, veřejné podpory a veřejných zakázek, právního auditu, apod.
  • V současné době působí v kanceláři šest advokátů, a to JUDr. Petr Pyšný, JUDr. Rudolf Řehánek, JUDr. Vít Srba, Mgr. Pavel Drobil, Mgr. Jana Wraniková, Mgr. Gabriela Kaprálková, jeden spolupracující advokát Mgr. Tomáš Kravčík a čtyři advokátní koncipienti. Její jednotliví členové mají požadovanou profesní praxi v rozhodujících oblastech českého práva.
  • Kancelář se specializuje na poskytování právní pomoci v oblasti obchodního práva, a to zejména na základě dlouhodobých smluv o poskytování právní pomoci. Zastupuje subjekty působící zejména v oblasti finančního investování a obchodů s cennými papíry, v oblasti stavebnictví, zdravotnictví, potravinářském průmyslu a služeb.
  • V oblasti veřejné správy a samosprávy zastupuje kancelář na základě dlouhodobé smlouvy o poskytování právní pomoci Statutární město Ostrava, jež v minulosti zastupovalo při významných majetkových transakcích, např. při prodeji Závodní nemocnice Vítkovice, při prodeji akcií SME a.s., Zásobování teplem Ostrava a.s., koupi Kulturního domu Vítkovice, koupi Hotelu ATOM, lehkoatletického stadionu Vítkovice, sportovní haly Ledňáček, koupi nemovitostí (fotbalového stadionu a souvisejících sportovišť) od společnosti BAZALY a.s., při prodeji nemovitostí v průmyslových zónách, při prodeji nemovitostí v lokalitě Karolina, včetně souvisejícího notifikačního řízení před Evropskou komisí ve věci poskytnutí veřejné podpory. Kancelář poskytla komplexní právní pomoc Statutárnímu městu Ostrava při zpracování Programu podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území města Ostravy pro léta 2012-2016, včetně zastoupení při notifikaci programu před Evropskou Komisí. Kancelář dále právně zastupovala město Studénka při významné obchodní transakci, týkající se oblasti nakládání s teplem, město Karviná při významné obchodní transakci, týkající se oblasti nakládání s odpadními vodami, jejíž úspěšná realizace byla jedním ze základních předpokladů pro poskytnutí dotace ze strukturálního fondu EU, město Bruntál při soudních sporech, týkajících se městského bytového fondu atd.
  • Kancelář zastupuje v oblasti stavebnictví a průmyslu společnosti, působící na území města Ostravy a střední Moravy, v oblasti zdravotnictví subjekty působící na území Města Ostravy a Karviné, v oblasti potravinářského průmyslu společnosti působící na území města Ostravy, Opavy a na území Jižní Moravy, v oblasti školství poskytuje právní pomoc Ostravské universitě.
  • Tyto subjekty jsou našimi dlouholetými klienty a zaujímají významné místo na trhu, jak v regionu, tak mnohé z nich na území České republiky.
  • V rámci realizace jednorázových projektů poskytla kancelář komplexní právní pomoc klientům při realizaci fúze sloučením a při realizaci projektu rozdělení společnosti odštěpením se založením nové nástupnické společnosti.
  • Pokud se týče technického vybavení kanceláře, pak ta je vybavena moderní rozsáhlou počítačovou sítí, potřebnými kancelářskými aplikacemi a systémem právních informací. V rámci telekomunikačního systému disponuje šesti přímými telefonními čísly a komplexní sítí pro intranet a internet.